Σωστή εγκατάσταση συστήματος Συναγερμού

Η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος συναγερμού είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του.

Ένα σύστημα συναγερμού στοχεύει στη διασφάλιση της περιουσίας και την προστασία των αγαπημένων μας προσώπων, μέσω της αποτροπής μίας διάρρηξης ή και της ενημέρωσης των αρμοδίων σε περίπτωση εισβολής ή άλλου συμβάντος.

Οποιαδήποτε εγκατάσταση, είτε κατοικία είτε επαγγελματικός χώρος, μπορεί να διαθέτει ένα αξιόπιστο σύστημα συναγερμού με ένα ιδιαίτερα προσιτό κόστος.

Η σωστή εφαρμογή του συστήματος συναγερμού που έχει επιλεχθεί είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη. Για την τοποθέτηση του είναι σημαντική η πραγματοποίηση των παρακάτω διαδικασιών :

Επτά διαδικασίες για τη σωστή τοποθέτηση

  • Προσεκτική υλοποίηση της αναγκαίας υποδομής (καλωδιώσεων, αναμονών παροχών ισχύος), όπου αυτή δεν υπάρχει ήδη.
  • Σχολαστικός έλεγχος σωστής λειτουργίας όλου του περιφερειακού εξοπλισμού (εσωτερικών και εξωτερικών ραντάρ, μαγνητικών επαφών, εσωτερικής και εξωτερικής σειρήνας, ανιχνευτών καπνού, θραύσης, κ.λ.π.).
  • Δοκιμαστικός έλεγχος παραγωγής σήματος συναγερμού σε παραβίαση κάθε περιφερειακού.
  • Λεπτομερής προγραμματισμός του συναγερμού με στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης του αποδέκτη (ορισμός των απαραίτητων χρηστών του συστήματος και κωδικών, επιλεκτική ενεργοποίηση περιφερειακών κατά την ανθρώπινη παρουσία εντός του χώρου).
  • Σωστή διασύνδεση του εξοπλισμού για την επικοινωνία του συστήματος με τον έξω κόσμο. Η σωστή σύνδεση με την τηλεφωνική γραμμή θα πραγματοποιήσει με επιτυχία την κλήση και την αποστολή του σήματος προς το Κέντρο Λήψεως Σημάτων.
  • Για τις περιπτώσεις βανδαλισμού των τηλεφωνικών γραμμών χρησιμοποιείται επιπρόσθετος εξοπλισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει την σωστή επικοινωνία του συστήματος με το Κ.Λ.Σ. μία φορά κάθε 24 ώρες ή σε περίπτωση αναβάθμισης με τεχνολογία GPRS κάθε 3 λεπτά και 1 ώρα.
  • Εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος για την εύκολη και απροβλημάτιστη χρήση του. Ασύρματα τηλεκοντρόλ και κάρτες αποτελούν πολύ καλή λύση σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που αδυνατούν να θυμούνται ή μπερδεύουν έναν ή περισσότερους κωδικούς.

Πολύ σημαντικό είναι μετά την σωστή εφαρμογή του συστήματος, να γίνεται καθημερινά η ενεργοποίηση του σύμφωνα με τις οδηγίες, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε την ασφάλεια που μας προσφέρει.

Όποια και αν είναι η ανάγκη σε σύστημα Συναγερμού επικοινωνήστε μαζί μας για να υλοποιήσουμε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Η Union Security δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις πετυχημένες υλοποιήσεις συστημάτων κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Με την σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία της σας εγγυάται ένα αξιόπιστο τελικό αποτέλεσμα.

Union Security Ασφαλώς δίπλα σας!