Συμβουλές για να προστατέψετε τα παιδιά σας από διαδικτυακούς κινδύνους

Η Union Security συγκέντρωσε για εσάς, χρήσιμες συμβουλές για να σας βοηθήσουν,να μάθετε στα παιδιά σας, τους σωστότερους τρόπους χρήσης του διαδικτύου.
Το διαδίκτυο στην σύγχρονη εποχή είναι για όλους ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και ένα χρήσιμο εργαλείο. Ακόμα και για τα παιδιά αποτελεί μιαεξαιρετική πηγή πληροφοριών, την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν με πολλούς καιδιάφορους τρόπους. Παρόλα αυτά, το διαδίκτυο κρύβει κινδύνους και χρειάζεταιπροσεκτική αντιμετώπιση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά μας.
#1. Ξεκινήστε να συζητάτε μαζί τους από μικρή ηλικία για την σπουδαιότητα της διαδικτυακής ασφάλειας και τους σημαντικότερους κανόνες που πρέπει πάντα να εφαρμόζονται.
#2. Μάθετε στα παιδιά σας, πως ότι δεν θα έκαναν στον φυσικό κόσμο, να μην το κάνουν ούτε διαδικτυακά. Για παράδειγμα, να μην μιλάνε σε αγνώστους ή να μην έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε συνομιλητές τους, γιατί ο διαδικτυακός κόσμος, είναι ένα μέρος του πραγματικού κόσμου.
#3. Δώστε στα παιδιά σας να καταλάβουν, πως οι πράξεις τους και οι συζητήσεις τους στο ιντερνέτ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, γιατί άπαξ και συμβούν είναι δύσκολο έως αδύνατο να διαγραφούν. Κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξή του χαρακτήρα τους.
#4.Προσπαθήστε σαν γονείς να είστε σε επαγρύπνηση και να ελέγχετε συνεχώς τις κινήσεις των παιδιών σας στο διαδίκτυο. Τοποθετήστε κωδικούς, όπου αυτό είναι απαραίτητο και χρησιμοποιείστε εργαλεία γονικού ελέγχου (parental control) ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε τα παιδιά σας από κακόβουλες ενέργειες.
#5. Την επόμενη φορά που θα εγκαταστήσετε ή θα ενημερώσετε προγράμματα ασφάλειας του υπολογιστή σας (antivirus, malware, firewall), συμπεριλάβετε και ταπαιδιά σας στην διαδικασία. Έτσι μαθαίνουν την σπουδαιότητα αυτών των προγραμμάτων και πως να τα εγκαθιστούν σε άλλες συσκευές.
#6. Συμβουλέψτε τα παιδιά σας να μοιράζονται όσο το δυνατόν λιγότερες προσωπικές στιγμές στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για προσωπικές φωτογραφίες, καλό είναι να μάθουν από νωρίς, πως τίποτα δεν μένει κρυφό στον διαδικτυακό κόσμο.