Λόγοι που είναι απαραίτητη η προληπτική συντήρηση του Συναγερμού

Ο σημαντικότερος λόγος για την προληπτική συντήρηση του συστήματος ασφαλείας είναι ότι ο συναγερμός σας θα είναι πάντα σε λειτουργία για να προφυλάξει εσάς, τους οικείους σας και τα περιουσιακά στοιχεία. Εχει παρατηρηθεί στην πράξη, ότι έγινε διάρρηξη ή ληστεία σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους που είχαν σύστημα ασφαλείας αλλά αυτό δεν λειτούργησε και άλλοτε πάλι πως οι διαρρήκτες εξουδετέρωσαν το σύστημα ασφαλείας.

Ένα από τα βασικά στοιχεία για την ασφάλεια της οικίας, εκτός από τη συμμετοχή μας στην υπηρεσία Περιπολίας, είναι να φροντίζουμε για τη σωστή προληπτική συντήρηση του συστήματος ασφάλειας και του συναγερμού μας.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αναβαθμίσει το συναγερμό σας, συνδέοντας τον με το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού (ΚΛΣ), τι μπορεί να συμβεί όμως στην περίπτωση, που δεν έχετε προχωρήσει στην αναγκαία τακτική συντήρηση του; Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι πιθανοί κίνδυνοι που διατρέχετε είναι οι παρακάτω:

Κίνδυνος στοχοποίησης

Κίνδυνος στοχοποίησης από διαρρήκτες, η σωστή συντήρηση του συστήματος ασφαλείας εξασφαλίζει την καλή εξωτερική εικόνα της σειρήνας και των καμερών και λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι επίδοξοι διαρρήκτες προτιμούν να στοχοποιήσουν άλλες περιπτώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μια εικόνα σχετικής εγκατάλειψης.

Κίνδυνος διάρρηξης, λόγω μη ενεργοποίησης συναγερμού

Η πλημμελής ή και ανύπαρκτη συντήρηση του συστήματος, διατρέχει τον βασικό κίνδυνο της μη ενεργοποίησης του συναγερμού σας σε περίπτωση απόπειρας διάρρηξης. Εχει παρατηρηθεί στην πράξη, ότι έγινε διάρρηξη ή ληστεία σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους που είχαν σύστημα ασφαλείας αλλά αυτό δεν λειτούργησε και άλλοτε πάλι πως οι διαρρήκτες εξουδετέρωσαν το σύστημα ασφαλείας.

Κίνδυνος εξάντλησης μπαταριών συναγερμού

Ο συναγερμός έχει τις δικές του μπαταρίες και δουλεύει κανονικά ακόμη και χωρίς ρεύμα.Η χωρητικότητα όμως των μπαταριών μειώνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου και για αυτό πρέπει να γίνεται τακτική αντικατάσταση τους. Στην περίπτωση εξάντλησης της μπαταρίας, ακολουθεί η ενεργοποίηση της σειρήνας,ενώ ταυτόχρονα απενεργοποιείται πλήρως ο συναγερμός. Σε μια τέτοια περίπτωση είμαστε ευάλωτοι σε πιθανό περιστατικό διάρρηξης, αφού το σύστημα του συναγερμού, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω μηδενισμού της χωρητικότητας των μπαταριών.

Πιθανότητα αύξησης του κόστους επισκευής σε περίπτωση ζημιών

Ανάλογα με την περίπτωση της ζημίας αλλά και άλλες παραμέτρους του συστήματος ασφάλειας, όπως το διάστημα που οι μπαταρίες παρέμειναν με μηδενική χωρητικότητα, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης επιπρόσθετων βλαβών. Σε μια τέτοια περίπτωση, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι το κόστος αποκατάστασης των ζημιών να είναι μεγαλύτερο από το κόστος μιας τυπικής συντήρησης.

Το πρόβλημα των ψευδών συναγερμών 

Έχει συμβεί πολλές φορές να χτυπάει ο συναγερμός, χωρίς να υπάρχει απόπειρα διάρρηξης, λόγω προβληματικής συντήρησης του συναγερμού ή και εξάντλησης της χωρητικότητας των μπαταριών. Το πρόβλημα μεγενθύνεται όταν βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών, όταν έχουμε καλεσμένους, ή ακόμα όταν είμαστε εντός οικίας, ειδικά τις βραδινές ώρες. Με την κατάλληλη προληπτική συντήρηση του συναγερμού μας, δεν διακινδυνεύουμε την προσωπική μας ησυχία και ασφάλεια και ταυτόχρονα μειώνονται στο ελάχιστο δυνατό οι ψευδείς συναγερμοί.

Αναγκαία η προληπτική συντήρηση

Απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας που έχετε επιλέξει είναι η συντήρηση τους. Διάφοροι παράγοντες εκτός της αντικατάστασης των μπαταριών, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το βαθμό ετοιμότητας λειτουργίας, όπως σκόνη, υγρασία, διακυμάνσεις στην παροχή ισχύος, έντομα, ζωύφια ή και πολλά άλλα.

Αν επιλέξετε τη διόρθωση των προβλημάτων τους την στιγμή που αυτά θα γίνουν αντιληπτά από εσάς, τότε θα βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση κάτι να μην έχει δουλέψει κατά την διάρκεια της κακόβουλης ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στην περιουσία σας.

Επιλέξτε την προληπτική τους συντήρηση για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Μία έως τρεις επισκέψεις στον χώρο σας (ανάλογα με το μέγεθος, τον αριθμό των διαφορετικών συστημάτων σας και τις συνθήκες του περιβάλλοντος σας) εξασφαλίζουν την άρτια και αδιάλειπτη λειτουργία του συνολικού εξοπλισμού.

Συνοψίζοντας, ο σημαντικότερος λόγος για την προληπτική συντήρηση του συστήματος ασφαλείας είναι ότι ο συναγερμός σας θα είναι πάντα σε λειτουργία για να προφυλάξει εσάς, τους οικείους σας και τα περιουσιακά στοιχεία.

Επικοινωνήστε για να προσδιορίσουμε μαζί τις ανάγκες και το συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης που σας ταιριάζει. Με ευελιξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και στον χρόνο διάρκειας τους, μπορείτε με χαμηλό κόστος να αυξήσετε την διάρκεια της επένδυσης σας στο χρόνο εμποδίζοντας τη γήρανση της.

Σχετικά άρθρα:

Συμβουλές για τη σωστή χρήση του οικιακού Συναγερμού

Προσοχή συναγερμός χωρίς σύνδεση ΚΛΣ δεν είναι ολοκληρωμένη ασφάλεια

Σωστή εγκατάσταση συστήματος Συναγερμού

 

Union Security, Ασφαλώς δίπλα σας.